Zdravotní pojištění cizinců

Nejenom obyvatelé České republiky, kteří mají tuzemské státní občanství, mohou využít služeb, které nabízí soukromé zdravotní pojištění. To mohou využít také lidé ze zahraničí. Předmětem této pojistky je primárně hrazení nákladů za zdravotní péči, která se může vztahovat na zákroky a úkony, které jsou spojeny s nemocí, úrazem, nutným transportem, nebo s celou řadou jiných situací. Navíc nehraje roli to, zda je daná péče realizována ve smluvním, nebo nesmluvním zdravotnickém zařízení.

Zdravotní pojištění cizinců je alternativa cestovní pojistky

Na danou možnost pojištění bychom mohli hledět jako na alternativu cestovního pojištění, které si bereme my, při pobytu v cizí zemi. Každý cizinec, který je u nás na dovolení, nebo zde dlouhodobě žije tak může využívat zdravotní pojištění pro cizince proto, aby měl jako tuzemský občan základní a nezbytnou zdravotní péči zdarma. Tedy abychom byli konkrétní, ta samozřejmě je účtována, ale nikoliv konkrétní osobě. Je účtována pojišťovně, která ji následně zaplatí.

Jaké možnosti toto zdravotní pojištění nabídne?

V rámci pojistného trhu existují různé varianty, které může toto zdravotní pojištění konkrétně mít. V první řadě je třeba říci, že roli hrají hlavně pojistné limity. Tedy výše maximálních částek, do kterých vše hradí pojišťovna. Čím jsou větší, tím pro pojištěného samozřejmě lépe. Dané zdravotní pojištění pro cizince se následně může vztahovat třeba na pohotovostní péči, stejně jako na péči preventivní, diagnostickou či ambulantní nebo ústavní. Zkrátka na vše, co souvisí s jeho zdravotním stavem a nutným zákrokem lékaře.

Komu je pojištění pro cizince určeno?

Pro každého cizince, který je krátkodobě nebo dlouhodobě na území našeho státu. I když neplánuje primárně zdravotní péči využívat, v případě úrazu se jí nevyhne. Proto je pojištění pro cizince doporučováno každému. Sjednané ho mohou mít nejenom dospělí lidé, ale samozřejmě také děti. V případě novorozenců přichází v prvních týdnech na dítě pojistka rodiče, později bývá zvykem sjednat mu vlastní.