Pojištění nákladů při pobytu v nemocnici

Pobyt v nemocnici není pro nikoho nic příjemného. Nejenom v souvislosti s prostředím kde se nacházíme, ale i v souvislosti s případnými nutnými výdaji. Proto jsou zde pojišťovny a jejich produkty. Jedním z takových je i pojištění nákladů při pobytu v nemocnici. Tento pojistný produkt spadá do segmentu soukromého zdravotního pojištění a je určený právě na platby za každý den, který v nemocnici trávíme. Dané platby mohou být v řádech desítek, ale i stovek korun.

Komu je pojištění nákladů při pobytu v nemocnici určeno?

Každému, kdo se v nemocnici ocitne. Je jedno, zda je hospitalizován následkem nemoci, nebo následkem úrazu. Danou pojistku si může sjednat nejenom dospělá osoba, ale je určena také dětem jakéhokoliv věku. Důležitým kritériem pro možnost sjednání je pouze dobrý zdravotní stav ve chvíli, kdy se pro daný pojistný produkt rozhodneme. Dané náklady vzniklé s pobytem v nemocnici nám tak jednoduše kompenzuje pojišťovna, u které toto zdravotní pojištění sjednáme. Peníze tak mohou být určeny jak pro nás samotné, tak mohou kompenzovat i náklady spojené s tím, že se svým dítětem tráví v nemocnici čas i jeho rodiče.

Jak je toto zdravotní pojištění vypláceno?

Stejně jako u řady dalších pojistek je výchozím podkladem pro vyplacení lékařská zpráva. Na jejím základě dojde k výpočtu dní trávených v nemocnici a ke stanovení konkrétního příspěvku. Ten následně pojišťovna zasílá klientovi, který měl a má zdravotní pojištění sjednáno. V případě dlouhodobějších pobytů je možné placení i zálohově. Důležitou informací, která se k této pojistce vztahuje, jsou i fakta o tom, na jak dlouho dané zdravotní pojištění platí. Obvykle je příspěvek hrazen až půl roku v případě nemoci a neomezeně v případě konkrétního úrazu. Vždy ale záleží nejenom na konkrétní pojišťovně, ale i na charakteru a typu zdravotního pojištění.