Denní dávky

Dostanete-li se například následkem úrazu nebo vlivem nemoci do nemocnice, znamená to pro vás hlavně to, že se v tu chvíli ocitáte v pracovní neschopnosti. Totéž platí i o situacích, kdy se léčíte doma. Po tuto dobu na vás samozřejmě myslí náš stát, který vám přizná takzvanou nemocenskou. Tedy nemocenský příspěvek, který má za cíl kompenzovat to, že nemůžete vydělávat. Jeho negativem je poměrně nízká výše, která nemusí pokrýt všechny náklady spojené s vaším životem a výdaji. Proto existuje i soukromé zdravotní pojištění, dostupné u komerčních pojišťoven. Ty nabídnou denní dávky osobám v pracovní neschopnosti. Proč je dobré jich využívat?

V čem nám denní dávky mohou pomoci?

Primárně je třeba zaměřit se na to, v čem konkrétně nám tyto denní dávky, které jsou součástí zdravotního pojištění, mohou pomoci. Jejich hlavním cílem je kompenzovat riziko ztráty mzdy. V tomto případě totiž denní dávky kompenzují onen rozdíl mezi naší běžnou pracovní mzdou a mezi tím, co dostaneme v rámci nemocenské. Díky tomu máme jistotu, že během pobytu v nemocnici, stejně jako během pracovní neschopnosti budeme mít finance stále ve stejné výši, jako v době kdy chodíme standardně do zaměstnání. Díky tomu jsou eliminovány jakékoliv případné existenční problémy.

Jak velká je výše denní dávky?

Ta se primárně odvíjí od toho, kolik vyděláváte a jak velká je nemocenská, kterou máte od státu. Cílem tohoto zdravotního pojištění je dorovnat vám daný příspěvek vždy na takovou mzdu, kterou běžně berete. S tím tedy souvisí i nutnost jejího dokládání pro potřeby výpočtu té správné výše, kterou v rámci pojistky můžete dostat.

Na co dané zdravotní pojištění umožní peníze využít?

V principu úplně na cokoliv. Jedná se o příspěvek, který nám má kompenzovat finanční ztráty a tak s ním logicky můžeme nakládat stejně, jako by se jednalo o naši výplatu. Dané plnění, které zdravotní pojištění nabídne, tak lze využít třeba na zajištění běžného chodu vaší domácnosti.