Pojištění zvířat

Není to jenom náš majetek, stejně jako to není jenom naše osoba, kterou můžeme pojistit. Dnes je velmi časté rozšiřování pojistných produktů i na zvířata. Proto je pojištění zvířat již poměrně klasickým a rozhodně i vyhledávaným segmentem v oblasti pojistných produktů. Pojištění tak můžeme sjednat v různých variantách, které mohou být nejenom samostatné, ale mohou být vázány i k jiným pojistným produktům.

Na co se standardní pojištění zvířat vztahuje?

Samostatná pojistka je určitě možností nejvyhledávanější, jelikož nám v první řadě nabídne komplexní rozsah pojistného krytí. Podíváme-li se na toto pojištění zvířat důkladněji, máme možnost ochránit hlavně naše domácí miláčky. A to v situaci, kdy je třeba vynakládat finanční prostředky na léčení nemoci, nebo úrazu. Stejně tak lze volit i takový rozsah pojistek, které se vztahují k uhynutí, nebo nutnosti utracení. Pojistka pro zvířata může být směřována i k pojištění odpovědnosti za škodu. Nejenom na majetku, ale i na zdraví.

Pojistka pro zvířata může být součástí jiných produktů

Ideálním příkladem je třeba pojištění odpovědnosti občana. To se v běžném životě může vztahovat i na škody, které způsobí náš domácí mazlíček. Podobně je to v případě, kdy je daný pojistný produkt součástí pojistky, nazývané jako cestovní pojištění. Dále je to i pojištění domácnosti, kdy se plnění nevztahuje jenom na domácí mazlíčky, ale jsou zde zahrnuta i hospodářská zvířata.

Důvody stejné jako u lidí

Hlavní důvody, proč pojištění zvířat uzavírat jsou stejné jako u lidí. Mohou být spojeny nejenom s finančními kompenzacemi nebo snižováním nákladů na léčbu. Mohou být spojeny také s minimalizací případných nákladů, které vzniknou vlivem neopatrného chování našeho zvířete. I zde následně hrají roli pojistní limity, které mohou jít i do milionových výší. Důležité jsou také podmínky sjednání, kdy jako u lidí hraje roli třeba věk, nebo zdravotní stav.