Pojištění odpovědnosti občana

Každý člověk může dělat chyby. S tím souvisí také to, že by za své chyby měl být také odpovědný. To je mnohdy spojeno s nutností nemalých výdajů. Na tyto účely se však vztahuje pojištění odpovědnosti občana. Jde o poměrně unikátní typ pojistky, kterou můžeme obrazně řečeno pojistit naše chování. Máme tak možnost pojistit se pro případ, že svým neuváženým jednáním způsobíme škodu nejenom na majetku, ale i na zdraví.

Využít pojištění odpovědnosti občana můžeme v pracovním životě

Dané situace mohou nastat samozřejmě primárně v našem zaměstnání. Pokud máme práci, ve které máme odpovědnost a ve které hrozí chyby, je dobré jejich dopad na naši osobu eliminovat právě tím, že máme sjednáno pojištění odpovědnosti občana. Dané chyby se mohou týkat hlavně způsobených škod, které vzniknou naším jednáním – primárně tím neúmyslným. Škody mohou být různého rozsahu, stejně jako různého typu. Nemusí být nutně jenom majetkové, jelikož mohou souviset také se škodou na zdraví, nebo s psychickou újmou.

Pojištění odpovědnosti využijeme i v běžném životě

Není to pouze život pracovní, jelikož je to také život osobní. I v něm máme možnost pojištění odpovědnosti využít. Může se týkat nejenom pobytu v naší zemi, ale daný typ pojištění může jako doplněk nabídnout i cestovní pojištění. Logicky dochází k tomu, že jsme tímto způsobem chráněni i v zahraničí. Navíc se pojištění odpovědnosti občana nemusí vztahovat jenom na nás samotné, ale může být rozšířeno i na škody způsobené našimi dětmi, nebo našimi zvířecími mazlíčky.

Důležité jsou limity plnění

To nejdůležitější, na co se v rámci dané pojistky zaměřit, to jsou limity plnění, které pojištění odpovědnosti občana, někdy tíž nazýváno jako „pojistka na blbost“ má. Čím jsou větší, tím větší škodu za nás může pojišťovna hradit. Obvyklé hodnoty se pohybují ve stovkách tisíc, popřípadě v milionech. V rámci zaměstnání mohou být limity výrazně větší.