Pojištění lodí

I když loď nebývá vždy nejběžnějším dopravním prostředkem, je mnoho lidí, kteří ji vlastní a tak uvítají možnost mít uzavřenou pojistku. Ta se podobně jako u automobilů nabízí ve dvou variantách. Tou pevní je povinné ručení a tou druhé je havarijní pojištění. Obě pojistky jsou v naší zemi zcela dobrovolné. V případě cesty do zahraničí to tak být nemusí a proto je dobré zjistit si, do kterých zemí je tato pojistka nutné a do kterých nikoliv.

Čeho se týká povinné ručení v rámci pojištění lodě?

Zde si samozřejmě opět pomůžeme situací, kterou známe z našich silnic. I v případě lodí má totiž pojistka velmi podobnou charakteristiku. Konkrétní pojišťovna nás tak ochrání před všemi škodami, které způsobíme třetím osobám. Mohou to být škody na jejich plavidlech, stejně jako to mohou být škody způsobené třeba v přístavech a jiných kotvištích. V případě takto způsobené škody dochází k plnění ze strany pojišťovny. Konkrétní typ pojistky, konkrétně tedy jeho cena primárně vychází z typu lodě. U plachetnic rozhoduje plocha plachty, zatímco u motorových člunů je to výkon motoru.

Pojistit loď můžeme i formou havarijní pojistky

Druhou možností, která by nám také neměla uniknout, je havarijní pojištění lodě. Zde samozřejmě pojišťovna kompenzuje ty výdaje, které jsou spojeny s opravou naší vlastní lodě. Musíme připomenout, že na cenu pojistky má vliv hlavně výše pojistného krytí. To by mělo odpovídat hodnotě lodě, kterou pojišťujeme. Havarijní pojištění lodí se však může týkat i dalšího příslušenství, jako je motor, výbava, stejně jako přívěs. Důležitou roli v tomto směru hraje také spoluúčast – tedy finanční částka, kterou budeme část oprav hradit ze svého.

V rámci pojištění lodí lze ochránit o osoby

Dobrým rozšířením, které se k pojištění lodí vztahuje je také možnost ochránit osoby, které na plavidla cestují. Zde se jedná o alternativu úrazové pojistky, v rámci které můžeme každého člena posádky pojistit a kompenzovat tak rizika spojená se zraněním, nebo třeba i smrtí.