Pojištění nemovitosti

Tento typ pojistky spadá do sekce majetkové pojištění. Je určený každému, kdo je vlastníkem nemovitosti. Tou může být rodinný dům, stejně jako případná bytová jednotka. Důležité je dodat, že se pojištění nemovitosti nevztahuje jenom na stavbu jako takovou, ale i na její příslušenství. Stejně tak je pojistka rozšířena i na související ohraničený pozemek a vše, co se na něm nachází. Díky tomu může pojištění domácnosti ochránit třeba pergoly a terasy, bazén, stejně jako samotná ohraničení pozemku. Pozitivním faktem je, že v rámci této pojistky lze pojistit i nemovitost ve výstavbě, se kterou souvisí i stavební materiál nacházející se na pozemku.

Proti jakým rizikům nás pojištění nemovitosti chrání?

Různých rizik je v tomto směru více než dost. V podstatě to může být jakákoliv situace, která souvisí s nepříznivým počasím, přírodní katastrofou, přepětím v síti, havárií vody, nebo návštěvou nezvaného hosta. Máme-li konkretizovat, může nás pojištění nemovitosti ochránit v případech, jako je požár či úder blesku, vichřice, sesuv půdy a kamení, stejně jako to mohou být povodně nebo zemětřesení. Zahrnuto je také úmyslné poškození třetí osobou, nebo odcizení jakýchkoliv vnějších stavebních součástí. Zde musíme dodat, že na vnitřní prostory se pojištění nemovitosti nevztahuje. To ochrání pojištění domácnosti, které se váže k samotnému interiéru.

Sjednání pojištění je jednoduché

V současné době není problémem sjednat si danou pojistku pohodlně online, z pohodlí vašeho domova. Důležité je znát pouze přibližné hodnoty vašeho majetku. Jak celkové nemovitosti, tak i příslušenství s ní související. Tato hodnota je nezbytná pro stanovení správných pojistných limitů – tedy maximálních částek, které pojišťovna v případě pojistné události může vyplatit. Jelikož se postupem času může hodnota nemovitosti měnit, je doporučováno pojištění pravidelně kontrolovat a v případě potřeby také upravovat.