Pojištění domácnosti

Tato pojistka patří mezi jeden z nejvyužívanějších produktů, které spadají do segmentu majetkového pojištění. Hlavním důvodem je fakt, že se pojištění domácnosti vztahuje na místo, ve kterém žijeme. V principu tak můžeme ochránit celý obsah našeho bytu, tedy veškerý majetek, který patří nám a lidem kteří ho s námi obývají. Automaticky je pojištěn nábytek, elektronika a spotřebiče, stejně jako další příslušenství.

Pojištění domácnosti se vztahuje i na další majetek

Není to jenom byt a jeho součásti. Může to být také příslušenství budov, naše domácí nebo hospodářská zvířata a v některých případech to mohou být i kanceláře. Jako součást pojištění domácnosti může být také náš sklep, stejně jako půda v našem domě. I zde platí, že jsou pojištěny veškeré věci, které se zde nacházejí.

V jakých případech přijde dané pojištění vhod?

Bez pojistky jsme nuceni jakékoliv škody nebo poškození kompenzovat z vlastní kapsy. V případě uzavření pojištění domácnosti se tato povinnost přesouvá na pojišťovnu. Možností nebezpečí, které našemu majetku, ale i zmíněným zvířatům hrozí, jsou různá. Velmi typický je požár, výbuch, stejně jako to může být úder blesku, vichřice, sesuvy půdy nebo pády kamenů. Pojistka ochrání také v situacích, kdy je škoda způsobena vodou z vodovodního zařízení, stejně jako hradí škody způsobené vlivem přepětí proudu, nebo rozbitím skel.

Pojištění domácnosti se vztahuje i na lidské faktory. Je to nejenom pojištění odpovědnosti související s naší případnou nedbalostí. Toto majetkové pojištění se vztahuje i na situace, kdy dojde ke krádeži věcí, nebo k úmyslnému poškození ať už vandalem, nebo zlodějem.

Roli hrají výše pojistných limitů

Důležitou informací k pojištění domácnosti je určitě nutnost sjednat pojistku s odpovídajícími limity pojištění. Ty udávají, kolik maximálně bude pojišťovna v případě pojistné události plnit. Tyto limity by měly odpovídat hodnotě a ceně věcí, které si pojišťujeme. V opačném případě může dojít k takzvanému podpojištění.