Majetkové pojištění

Mnozí z nás investují veškeré vydělané peníze do majetku, který souvisí s jejich životem. Může to být například vybavení domácnosti, může to být elektronika a spotřebiče, stejně jako řada dalších věcí. Majetek však můžeme mít nejenom v interiérech, ale může jím být samotná nemovitost, nebo její okolní příslušenství. I v tom leží naše peníze a je tedy nutné ochránit ho. Tedy primárně minimalizovat ztráty, které mohou souviset nejenom s jeho případným poškozením, ale případně i s jeho ztrátou.

Co nám může majetkové pojištění nabídnout?

Jsou dvě hlavní možnosti, kterými se můžeme v tomto případě vydat. Tou první variantou je pojištění domácnosti. Jak už vyplývá z názvu, vztahuje se právě na domácnost, kde bydlíme. Rozšířeno však může být třeba i na sklepní prostory, nebo další místa spojená s naším bytem, nebo interiérem domu, ve kterém bydlíme. Stejně tak se tento typ pojistky může vztahovat i na příslušenství budov, nebo domácí hospodářská zvířata.

Druhou možností je takzvané pojištění nemovitosti. Tím chráníme nemovitost jako takovou. Toto majetkové pojištění se vztahuje jak na ni, tak jakékoliv příslušenství, stejně jako součásti, které se nacházejí na našem pozemku. Ideálním příkladem může být rodinný dům se zahradní chatkou, bazénem, altánem a terasou.

Pro jaké případy je dobré mít pojištění sjednáno?

Různých pojistných událostí, na které se hodí mít majetkové pojištění uzavřeno, je více než dost. Mezi ty nejčastější může patřit požár, stejně jako vichřice a další rozmary počasí. Může to být také odcizení, stejně jako poškození daného majetku vandalem. Stejně tak může vše poškodit třeba voda, přírodní katastrofa, nebo škody plynoucí ze zkratu elektrického vedení. V tom všem nás může majetkové pojištění ochránit a nabídne tak finanční kompenzaci v případě, kdy chceme dané poškození řešit jako pojistnou událost.