Cestovní pojištění

Vyrazit do zahraničí je dnes dostupnější, než tomu bylo dříve. S tím souvisí nejenom možnosti poznání, ale také několik rizik. Ta může pomoci minimalizovat správně zvolená pojistka. Konkrétně pro cesty za naše hranice je ideální volbou cestovní pojištění. To by mělo patřit mezi něco skutečně základního, co by měl každý cestovatel využít. Délku pojistky obvykle sjednáváme dle délky naší cesty. Současné pojišťovny nám umožní sjednat si pojistku na dobu již od jednoho dne. Maximální délka běžného cestovního pojištění může být jeden celý rok.

Co vše cestovní pojištění zahrnuje?

Jako základ jsou brána takzvaná zdravotní rizika. Jde o všechny výdaje, které jsou spojeny třeba s nutným ošetřením, transportem, nebo operačním zákrokem. V tomto případě jsou veškeré náklady účtovány pojišťovně. Cestovní pojištění však může ochránit i náš majetek. Konkrétně to mohou být běžná zavazadla, stejně jako to může být i naše sportovní vybavení. Role pojišťovny přichází ve chvíli, kdy je nám tento majetek odcizen. Třetí oblíbenou součástí cestovní pojistky je pojištění odpovědnosti. V tomto případě pojišťovna hradí škody na majetku a na zdraví, které způsobíme svým neopatrným chováním a jednáním.

Cestovní pojistka může nabídnout i další tarify

Výše jsme se zaměřili na základní parametry většiny pojistek. Řada pojišťoven na našem trhu však nabízí i komplexní balíčky spojené s účelem cestování. Může to být třeba základní pojistka s doplňkovým úrazovým pojištěním, s pojistkou vtahující se k rekreačním nebo adrenalinovým sportům, či můžeme pojistit zpoždění zavazadel, nebo storno zájezdu.

Sjednat pojištění je třeba ještě před odletem

Velmi důležitou informací je to, že cestovní pojištění musí být sjednáno ještě před naším odletem a svou délkou by mělo odpovídat délce pobytu. Dnes danou pojistku nabídne většina komerčních pojišťoven a problémem není ani její online sjednání. Jedinými nezbytnými údaji při sjednávání je identifikace pojištěných osob, zmíněná délka pojistky a také cílová země.